Jan Ole Bakken style=

Jan Ole Bakken

President
Ole Sigurd Skaran style=

Ole Sigurd Skaran

Visepresident Kasserer
Aase style=

Aase

Sekretær
Anne Berit style=

Anne Berit

Sekretær
Trygve Rogn-Hamre style=

Trygve Rogn-Hamre

Past president
Per Olav Eide style=

Per Olav Eide

Klubbmester
Harald Olav style=

Harald Olav

Medlemsansvarlig