Harald Hamre style=

Harald Hamre

President
Trygve Rogn-Hamre style=

Trygve Rogn-Hamre

Visepresident
Oddvar Hovda style=

Oddvar Hovda

Sekretær
Ole Sigurd Skaran style=

Ole Sigurd Skaran

Kasserer
Knut Melby style=

Knut Melby

Past president
Per Olav Eide style=

Per Olav Eide

Klubbmester
Jan Ole Bakken style=

Jan Ole Bakken

Medlemsansvarlig